انیمیشن آموزشی دو بعدی 2

انیمیشن آموزشی عبور از جاده

در این انیمیشن خطرات مطالعه در حاشیه جاده هشدار داده میشود

  • مدت زمان (ثانیه : دقیقه) 02:43
  • اندازه تصویر خروجی720*1280
  • تعداد اپیزودتک قسمتی
  • شرکت خصوصی
  • Zbrush
  • 3ds max
  • Marvelous Designer
  • Adobe After Effects
  • Adobe Photoshop
زنده تماشا کنید

دیدگاه خود را ثبت کنید