تیزر شبکه اجتماعی ستاره ها

تیزر شبکه اجتماعی ستاره ها

در این تیزر از تکنیک پرده سبز استفاده شده است

  • مدت زمان (ثانیه : دقیقه) 02:43
  • اندازه تصویر خروجی720*1280
  • تعداد اپیزودتک قسمتی
  • شرکت پردازش اطلاعات و ارتباطات هاماوران
  • Zbrush
  • 3ds max
  • Marvelous Designer
  • Adobe After Effects
  • Adobe Photoshop
زنده تماشا کنید

دیدگاه خود را ثبت کنید