اسلایدر نمونه کارها

اسلایدر فلیپ

اسلایدر با افکت سایه

اسلایدر حالت فلیپ و جعبه ایی

اسلایدر ساده

افکت شناور مستقیم