انیمیشن آموزشی 5 (شرکت توزیع نیروی برق)

چهار عمل اصلی ایمنی به هنگام کار بر روی شبکه های توزیع برق

آموزش های درون سازمانی به پرسنل شرکتهای توزیع برق در قالب انیمیشن روند یادگیری مسائل فنی و ایمنی را آسان تر میکند

  • مدت زمان (ثانیه : دقیقه) 02:43
  • اندازه تصویر خروجی720*1280
  • تعداد اپیزودتک قسمتی
  • شرکت خصوصی
  • Zbrush
  • 3ds max
  • Marvelous Designer
  • Adobe After Effects
  • Adobe Photoshop
زنده تماشا کنید

دیدگاه خود را ثبت کنید